Personbladen
Släkten
» Start
» Anmäl dig för epostutskick
» Personbladen
» Lösenordspåminnelse
 
 

P E R S O N B L A D E N
Än en gång vill vi erinra om uppgifter till personbladen för personer i Dag von Arnolds generation. Gör detta elektroniskt! (Ett knappt tiotal har inkommit under året)

Om du har tidigare har anmält din epostadress så har du även fått inloggningsmöjlighet till din "personliga" sida. Där kan du enkelt mata in och underhålla personblad för dig själv och din familj. Annars har du en möjlighet nedan att fylla i ett personblad. Du kan dock inte ändra i detta senare varför den bästa möjligheten är att logga in på personliga sidan och använda det formulär som ligegr där.

» Fyll i ditt personblad! »

Lösenordspåmminnelsen till höger i länklistan fungerar ännu inte helt ut. Den ska snart finnas på plats, under tiden; klicka på länken och skriv in ditt namn i mailet så får du inom några dagar dina inloggningsuppgifter i retur.
Intro | Historia | Album| Länkar
site design:  Pollux Feedback AB, 2014